Picture: Thay mặt nạ version 1 làm cho xe SH 2018 2019 2020 150i 125i trông đẹp hơn.

Picture: Thay mặt nạ version 1 làm cho xe SH 2018 2019 2020 150i 125i trông đẹp hơn.

Picture: Thay mặt nạ version 1 làm cho xe SH 2018 2019 2020 150i 125i trông đẹp hơn.