Image: Lắp mặt nạ version 1 làm cho xe SH 2017 150i 125i nhìn đẹp hơn.

Image: Lắp mặt nạ version 1 làm cho xe SH 2017 150i 125i nhìn đẹp hơn.

Image: Lắp mặt nạ version 1 làm cho xe SH 2017 150i 125i nhìn đẹp hơn.