Image: Mặt nạ version 1 siêu độc dành cho xe SH 2017 150i 125i ở HCM.

Image: Mặt nạ version 1 siêu độc dành cho xe SH 2017 150i 125i ở HCM.

Image: Mặt nạ version 1 siêu độc dành cho xe SH 2017 150i 125i ở HCM.